Privacybeleid

Privacybeleid


Privacy Policy

 1. INTRODUCTIE

Deze privacyverklaring geeft u details over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken door uw gebruik van onze site www.marbellaspecialhomes.com en andere externe marketingbureaus die ons gegevens verstrekken.

Door ons uw gegevens te verstrekken, garandeert u ons dat u ouder bent dan 18 jaar.

DK IMMO GROUP 2015 is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens en wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens (in deze privacyverklaring “wij”, “ons” of “onze” genoemd).

Onze gegevens zijn:

Naam: DK immo group 2015

Email adres: info@marbellaspecialhomes.com

Post adres: Nrb Island of Rivièra BL4BAJO2 – 29648 Mijas Malaga

Telefoon nummer: +32 494 117 498

Het is erg belangrijk dat de informatie die we over u bijhouden juist en actueel is. Laat het ons weten als uw persoonlijke gegevens op enig moment veranderen door een e-mail te sturen naar info@marbellaspecialhomes.com

 1. WELKE DATA VERZAMELEN WIJ OVER U, VOOR WELK DOEL EN OP WELKE MANIER WIJ HET VERWERKEN

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie om een ​​persoon te identificeren. Het bevat geen geanonimiseerde gegevens.

We kunnen de volgende categorieën persoonlijke gegevens over u verwerken:

 • Communicatiegegevens omvatten alle communicatie die u ons stuurt, of dat nu via het contactformulier op onze website is, via e-mail, tekst, berichten via sociale media, of enige andere communicatie die u ons stuurt. Wij verwerken deze gegevens, voor het bijhouden van gegevens en voor het instellen, volgen of verdedigen van juridische claims. Onze rechtmatige grond voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen die in dit geval zijn om te antwoorden op de aan ons gezonden berichten, om de administratie bij te houden en om rechtsvorderingen vast te stellen, na te streven of te verdedigen.
 • Gebruikersgegevens die gegevens bevatten over hoe u onze website en eventuele online diensten gebruikt, samen met alle gegevens die u ingeeft op onze website of via andere online diensten. Wij verwerken deze gegevens om onze website optimaal te gebruiken en zorgen ervoor dat u relevante inhoud wordt aangeboden, om de veiligheid van onze website te garanderen, om de back-ups van onze website en / of databases te onderhouden en om publicatie en beheer van onze website en andere online diensten mogelijk te maken. Onze rechtmatige grond voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen die in dit geval ons in staat stellen om onze website en ons bedrijf naar behoren te beheren.
 • Technische gegevens die gegevens bevatten over uw gebruik van onze website en online diensten zoals uw IP-adres, details over uw browser, de duur van het bezoek aan pagina’s op onze website, paginaweergaven en navigatiepaden, details over het aantal keren dat u onze website gebruikt, tijdzone-instellingen en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. De bron van deze gegevens is afkomstig van ons analytics-volgsysteem. We verwerken deze gegevens om uw gebruik van onze website en andere online services te analyseren, om onze bedrijfsactiviteiten en website te beheren en beschermen, om relevante website-inhoud en advertenties aan u te leveren en om de effectiviteit van onze advertenties te begrijpen. Onze rechtmatige grond voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen die in dit geval ons in staat moeten stellen om onze website en ons bedrijf naar behoren te beheren en onze activiteiten te laten groeien en onze marketingstrategie te bepalen.
 • Marketinggegevens die gegevens bevatten over uw voorkeuren bij het ontvangen van marketing van ons en onze externe partijen en uw communicatievoorkeuren. We verwerken deze gegevens om u e-mailcommunicatie toe te staan die relevant is voor ons bedrijf en om de effectiviteit van eventuele advertenties te meten of te begrijpen. Onze rechtmatige grond voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, in dit geval om te bestuderen hoe klanten onze diensten gebruiken, om deze te ontwikkelen, om onze activiteiten te laten groeien en om onze marketingstrategie te bepalen.
 • Gevoelige gegevens – We verzamelen geen gevoelige gegevens over u.
 1. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN

We kunnen gegevens over u verzamelen door de gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt (bijvoorbeeld door formulieren op onze site in te vullen of door ons e-mails te sturen). We kunnen automatisch bepaalde gegevens van u verzamelen terwijl u onze website gebruikt door cookies en soortgelijke technologieën te gebruiken.

We kunnen gegevens ontvangen van externe partijen, zoals analyseproviders van Google buiten de EU, advertentienetwerken zoals Facebook buiten de EU, zoekinformatieleveranciers zoals Google die buiten de EU zijn gevestigd, leveranciers van technische of gespecialiseerde marketingdiensten van derde partijen aangeboden binnen en buiten de EU.

 1. MARKETING COMMUNICATIE

Onze rechtmatige grond bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens om u marketingcommunicatie te sturen, is ofwel met uw toestemming of onze legitieme belangen (namelijk om ons bedrijf te laten groeien).

Volgens de privacy- en elektronische communicatieregelgeving kunnen we u marketingberichten van ons sturen als (i) u ons om informatie over onze producten of diensten hebt gevraagd of (ii) u hebt toegestemd om marketingcommunicatie te ontvangen en in elk geval dat u niet hebt uitgesloten om het ontvangen van dergelijke communicatie. U kunt echter op elk moment nog steeds aangeven dat u geen marketingmails van ons ontvangt.

Wij delen uw persoonlijke gegevens nooit met derden voor marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming of alleen voor het verstrekken van nadere informatie waar u uitdrukkelijk om vraagt via advertenties op onze site en waarvoor u toestemming hebt gegeven.

U kunt ons op elk moment vragen om te stoppen met het verzenden van marketingberichten door ons op elk gewenst moment te e-mailen via info@marbellaspecialhomes.com.

 1. VRIJGAVE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens delen met de onderstaande partijen:

 • Andere bedrijven in onze groep die ons diensten verlenen of strikt met ons samenwerken.
 • Onze serviceproviders die onze IT- en systeembeheersdiensten beheren.

Wij eisen van alle derde partijen aan wie wij uw gegevens overdragen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren en te behandelen in overeenstemming met de wet. Wij staan dergelijke derde partijen alleen toe om uw persoonlijke gegevens voor de gespecificeerde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies te verwerken.

 1. INTERNATIONALE TRANSFERS

Wij dragen geen van uw persoonlijke gegevens over buiten de Europese Economic Area (EEA).

 1. DATA BEVEILIGING

We hebben beveiligingsmaatregelen ingevoerd om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk worden verloren, gebruikt, gewijzigd, openbaar gemaakt of geopend zouden worden zonder toestemming. We staan enkel toegang tot uw persoonlijke gegevens toe aan werknemers en partners die een zakelijke overeenkomst hebben met ons. Deze zullen uw persoonlijke gegevens alleen volgens onze instructies verwerken en moeten deze vertrouwelijk houden.

We hebben procedures ingesteld voor het omgaan met vermoede inbreuken op persoonlijke gegevens en stellen u en eventuele toepasselijke regelgevende instanties op de hoogte van een inbreuk als dit ons wettelijk verplicht is.

 1. GEGEVENSBEWARING

We zullen uw persoonlijke gegevens enkel bewaren voor zolang als nodig is om onze doelen te bereiken waarvoor we deze hebben verzameld, inclusief met het oog op het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Bij het bepalen wat de juiste tijd is om de gegevens te bewaren, bekijken we de hoeveelheid, aard en gevoeligheid en het potentiële risico door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking, de verwerkingsdoeleinden, indien deze kunnen worden bereikt met andere middelen en wettelijke vereisten.

 1. UW WETTELIJKE RECHTEN

Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht om toegang tot, correctie, uitwissing, beperking, overdracht, bezwaar tegen verwerking, overdracht van gegevens en (waar de rechtmatige grond van verwerking van toepassing is) aan te vragen toestemming intrekken.

Als u een van de hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@marbellaspecialhomes.com

We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Af en toe kan het langer duren dan een maand als uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken hebt gedaan. In dit geval zullen we u op de hoogte stellen.

Als u niet tevreden bent met welk aspect dan ook van hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, hebt u het recht om een aanklacht uit te oefenen. We zouden het op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt als u een klacht heeft, zodat we kunnen proberen het voor u op te lossen.

 1. KOPPELINGEN VAN DERDEN

Deze website kan links naar plug-ins en applicaties bevatten. Als u op die koppelingen klikt of deze verbindingen maakt, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben daar echter geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan de privacyverklaring van elke website die u bezoekt na te lezen.

 1. COOKIES

U kunt uw persoonlijke browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren, of om u te waarschuwen wanneer websites cookies plaatsen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, houdt er dan rekening mee dat sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet goed kunnen weergegevens worden. Neem voor meer informatie over de cookies die we gebruiken contact met ons op via info@marbellaspecialhomes.com